Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2019 rok

Burmistrz Ujazdu
Ujazd, dnia 13.05.2020r.
 
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit.f i lit.g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz.869 ze zm. ), podaję do publicznej wiadomości:

I. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł,  wraz ze wskazaniem
   wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

  1. Krzewica Józef – 538 zł (umorzenie zaległości zobowiązania podatkowego). Przyczyna: ważny interes podatnika.
  2. Tomasiak Adam i Lucyna– 15.522,60 zł (rozłożenie na raty podatku od środków transportowych) Przyczyna: ważny interes podatnika.

II. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 udzielono pomocy publicznej:

Ulgi w podatku od nieruchomości udzielone na podstawie Uchwały RM w Ujeździe (pomoc de minimis)
  1. Rekers Polska Sp.z o.o.
  2.  Adamietz Rajmund.
Ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntu (pomoc de minimis)
  1. Kainka Urszula,
  2. Bodynek Andrzej,
  3. Rekus Grzegorz,
  4. Muszkiet Waldemar,
  5. Parusel Krzysztof.
 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2019 (pomoc publiczna):
Andrusiak Danuta, Barteczko Jerzy, Blahut Beata, Błaszczyk Kamil, Białas Ewelina, Bodynek Andrzej, Bomba Rajmund, BWS Technika Sp. z o.o., Bryłka Waldemar, Burzan Bernard, Burzan Joachim, Cedzich Rudolf, Cholewa Henryk, Ciecior Bernard, Cytera Roman, Daniel Małgorzata, Dansch Irena, Danish Farming Consultants sp. z o.o., Dronia Edyta, Duk Jan, Długosz Arkadiusz, Długosz Franciszek, Dworaczek Jan, Fila Bernard, Fogel Marcin, Fogel Waldemar, Foltys Joachim, Foltys Mariusz, Gajda Jerzy, Gajda Roman, Giemsa Klaudia, Gisman Janusz, Golba Krystian, Goly Artur, Grabelus Danuta, Gralka Krzysztof, Gruntkowski Marek, Hajduk Rafał, Jakubczyk Roman, Janik Adrian, Jochem Maria, Janota Łukasz, Jarosz Norbert, Jokiel Mariusz, Jendrzejek Roman, Jokiel Adrian, Jonczyk Mariola, Kainka Norbert, Kaliciak Zenon, Kałus Marcin, Kałuża Daniel, Kapica Marcin, Kasperski Andrzej, Kauder Waldemar, Kierstein Barbara, Klampko Jerzy, Klois Józef, Konieczny Waldemar, Konighaus Stefan, Kozioł Renata, Krawiec Elżbieta, Krawiec Bernard, Kubów Wojciech, Kuczmera Małgorzata, Labisch Hubert, Leszczyna Alicja, Lawnik Marcin, Leszczyna Joachim, Mainka Irena, Marek Krzysztof, Marek Janusz, Materla Aleksander, Melson Roman, Michalski Piotr, Miedza Alfred, Mikosz Stanisława, Misz Andrzej, Misz Bernard, Moczek Norbert, Mojza Konrad, Moszko Bertold, Moszko Anna, Muskała Marcin, Muskała Zygmunt, Muszkiet Krystian, Muszkiet Waldemar, Nawrot Tomasz, Nowak Jerzy, Nowara Edmund, Nowara Rafał, Ogaza Danuta, Ogaza Józef, Ogaza Tomasz, Palarz Adrian, Palus Hubert, Parusel Krzysztof, Paruzel Maria, Paruzel Sławomir, Paździor Marek, Pelzer Joachim, Palus Hubert, Piela Piotr, Piela Robert, Plachetka Robert, Plachetka Rudolf, Plachetka Piotr, Ploch Bertold, Płachetka Dariusz, Płachetka Zenon, Płachetka Janusz, Płachetka Monika, Podolski Krzysztof, Proksza Andrzej,  Proksza Piotr, Rekus Grzegorz, Richter Henryk, Roldam Sp. z o.o.,  Roter Krzysztof, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Brzezina, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jaryszów, Sikora Krystian, Skowronek Bernard, Skowronek Joachim, Sładek Florian, Sładek Albert, Sładek Andrzej, Sładek Adrian, Sładek Henryk, Socha Krystian, Socha Józef, Socha Ernest, Socha Zygfryd, Sotor Krzysztof, Sotor Krystian, Stolc Maria, Stypa Michał, Stranczik Waldemar, Strycharz Tomasz, Szefer Krystyna, Szyguła Sebastian, Szymańska Barbara, Szymański Zygfryd, Tańczyn Piotr, Urbańczyk Katarzyna, Urbańczyk Teresa, Voigt Lidia, Wallus Sebastian, Warzecha Irena, Wiatowski Paweł, Widera Norbert, Wieczorek Józef, Więcek Marcin, Więcek Jan, Wientzek Erwin, Więcek Janusz, Wloka Rajnhard, Wycisło Adrian, Zielonka Stefan, Zimon Wilhelm.