Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 22.06.2020, g. 09:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały:
  1. 5.1. przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2019 rok,

   PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 ROK (2).pdf (2,15MB)

  2. 5.2. debata nad raportem o stanie gminy Ujazd,
  3. 5.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.pdf (263,05KB)

 6. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2019 rok i sprawozdań finansowych:
  1. 6.1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
  2. 6.2. przedstawienie sprawozdań finansowych,
  3. 6.3. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,
  4. 6.4. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd,

   PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd.pdf (200,89KB)

  5. 6.5. przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej,

   PDFOpinia Komisji Budżetu.pdf (176,12KB)

  6. 6.6. dyskusja,
  7. 6.7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.pdf (288,93KB)

 7. 7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2019 rok w formie uchwały:
  1. 7.1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium,

   PDFWniosek o udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2019 rok wraz z uchwałą.pdf (350,63KB)

  2. 7.2. przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,

   PDFOpinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.pdf (143,71KB)

  3. 7.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2019 rok.pdf (262,06KB)

 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 8.1. dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Ujazd instrumentem płatniczym

   PDFProjekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu (...).pdf (191,28KB)

  2. 8.2. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
  3. 8.3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. 9. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień absolwentom.
 10. 10. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 11. 11. Interpelacje i zapytania.
 12. 12. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miejskiej.
 13. 13. Sprawy różne.
 14. 14. Zakończenie posiedzenia.