Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018

Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 27-11-2018

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 226, art. 227 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.235.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018- 2024 ze zmianami, zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII.235.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wykaz przedsięwzięć ze zmianami, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do zmian zostały przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDFZalacznik1 II.17.2018.pdf (672,19KB)