Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018

Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 27-11-2018

zmieniająca  uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny

 

Na podstawie art. 4 ust.1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 i 1625), Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny, § 3 otrzymuje brzmienie: Desygnuje się Burmistrza Ujazdu do reprezentowania Gminy Ujazd na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Kraina św. Anny ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina św. Anny.pdf (100,09KB)