Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI Sesja Rady Miejskiej

Termin: 24.08.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. przystąpienia przez Gminę Ujazd do wykonania działalności w zakresie telekomunikacji,

   PDFProjekt uchwały w spr. przystąpienia przez Gminę Ujazd do wykonywania działalności w zakresie telekomunikacji.pdf (136,90KB)

  2. 5.2. wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonania zadania inwestycyjnego (...).pdf (104,19KB)

  3. 5.3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd,

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ujazd.pdf (214,68KB)

  4. 5.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice,

   PDFProjekt uchwały w spr.przystąpienia do sporządzenia mpzp obszaru obejmującego frag.wsi Sieroniowice.pdf (372,77KB)

  5. 5.5. uchylenia uchwały nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2020 r.

   PDFProjekt uchwały w spr.uchylenia uchwały nr XVIII.144.2020 RM z dnia 30 marca 2020 r..pdf (65,54KB)

  6. 5.6. poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenie inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso,

   PDFProjekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso.pdf (142,08KB)

  7. 5.7. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
  8. 5.8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 7. 7. Interpelacje i zapytania.

  PDFodp. na interpelace - z XX Sesji.pdf (31,50KB)

  PDFodpowiedz na interpelacje Starostwo.pdf (31,78KB)

 8. 8. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej.
 9. 9. Sprawy różne.
 10. 10. Zakończenie posiedzenia.