Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248) zarządzam co następuje:

§ 1. Wyznaczam Panią Ilonę Morawiec - Konieczny, nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie, do zastępowania dyrektora tej szkoły, w czasie jego nieobecności w okresie od 11.03.2020 r. do 31.08.2020 r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu za pokwitowaniem Pani Ilonie Morawiec - Konieczny.