Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 29 000,00 zł I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 000,00 zł. 1. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 4 000,00 zł
Fundusz sołecki Sieroniowice w kwocie 4 000,00 zł


II. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25 000,00 zł
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 25 000,00 zł (budżet państwa – 1 398,53 zł, środki unijne – 23 602,47 zł)§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 29 000,00 zł I. Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 000,00 zł. 2. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
1 wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 4 000,00 zł
Fundusz sołecki Sieroniowice w kwocie 4 000,00 zł


II. Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25 000,00 zł
1. Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 25 000,00 zł
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł
1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 25 000,00 zł (budżet państwa – 1 397,53 zł, środki unijne – 23 602,47 zł)§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom