Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284,374), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje
 

§ 1.  

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 29 000,00 zł

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej 

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 4 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł                                                                                                                                  Fundusz sołecki Sieroniowice w kwocie 4 000,00 zł

OPS 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł

§ 4217. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 901,57 zł § 4219. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 098,43 zł § 4227. Zakup środków żywności w kwocie 4 700,90 zł § 4229. Zakup środków żywności w kwocie 299,10 zł

§ 2.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 29 000,00 zł

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej  

Dział 600 Transport i łączność w kwocie 4 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 4 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł                                                                                                                                             Fundusz sołecki Sieroniowice w kwocie 4 000,00 zł

OPS

Dział 853 Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 25 000,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność w kwocie 25 000,00 zł

§ 4017. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 901,57zł

§ 4019. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 098,43 zł

§ 4117. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 700,90 zł

§ 4119. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299,10 zł

 

§ 3.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 500,00 zł

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4 000,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 751 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 500,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 500,00 zł

§ 4360. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł

 

§ 4.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 500,00 zł

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej

Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 4 000,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4 000,00 zł

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł

Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych

Dział 751 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1 500,00 zł

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe w kwocie 1 500,00 zł

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom