Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 15, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019r. poz. 506, z zm. oraz art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U z 2019 roku nr 1398, z zm.) zarządzam co następuje:
 

§ 1.

1. W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 zakazuje się korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych i boisk szkolnych znajdujących się na terenie Gminy Ujazd oraz ruin zamku w Ujeździe.

§ 2.

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia odwołania.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom