Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 t. j. ze zm.) oraz § 2 ust.1 pkt.1 i ust.2 załącznika do uchwały Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w osobie:
 

Pana Romana Szabat – asp. sztab. Posterunku Policji w Leśnicy

 

§ 2.

W miejsce odwołanego członka, powołuję:
 

Pania Arnolda Skorupę – Kierownika Posterunku Policji w Leśnicy

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

 

 

 

 

Burmistrz

Hubert Ibrom