Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXII Sesja Rady Miejskiej

Termin: 21.09.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wóda i część wsi Sieroniowice,

   PDFProjekt uchwały mpzp Zimna Wódka, Sieroniowice.pdf (472,60KB)

   JPEGzał. 1 Rysunek mpzp Zimna Wódka Sieroniowice.jpeg (14,75MB)

   PDFZał. nr 2 mpzp Zimna Wódka, Sieroniowice.pdf (179,51KB)

   PDFZał. nr 3 mpzp Zimna Wódka, Sieroniowice.pdf (190,40KB)

   PDFUzasadnienie mpzp Zimna Wódka, Sieroniowice.pdf (570,06KB)

  2. 5.2. zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,

   PDFUzasadnienie - zabytki.pdf (42,05KB)

   PDFzałącznik nr 1 wniosek.pdf (143,11KB)

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej Gminy Ujazd na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.pdf (160,31KB)

  3. 5.3. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
  4. 5.4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

  PDFopinia RIO.pdf (140,20KB)

 7. 7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z analizy kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ujazd za rok 2018-2019.
 8. 8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 9. 9. Interpelacje i zapytania.
 10. 10. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół nr XXI z dnia 24 sierpnia 2020 r..pdf (334,56KB)

 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Zakończenie posiedzenia.