Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684, 1504, z 2020 r. poz. 568) zarządzam, co następuje:
 

§ 1.

 

Wyznaczam następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych:
1. W Ujeździe:
- słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS ul. 3 Maja

- słup ogłoszeniowy w Rynku obok Kwiaciarni.

2. W Niezdrowicach:
- słup ogłoszeniowy obok remizy OSP ul. Wiejska.


3. W Starym Ujeździe:
- słup ogłoszeniowy obok remizy OSP, ul. Wiejska.


4. W Zimnej Wódce:
- słup ogłoszeniowy przy skrzyżowaniu ul. Ujazdowskiej i Pl. Wolności.


5. W Kluczu:
- słup ogłoszeniowy obok świetlicy wiejskiej, ul. Wiejska.


6. W Olszowej:
- słup ogłoszeniowy obok remizy OSP, ul. Szkolna.


7. W Jaryszowie:
- słup ogłoszeniowy obok Kościoła, ul. Strzelecka.


8. W Nogowczycach:
- słup ogłoszeniowy obok sklepu, ul. Lipowa.


9. W Sieroniowicach:
- słup ogłoszeniowy przy świetlicy wiejskiej, ul. Ujazdowska.


10. W Balcarzowicach:
- słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS, ul. 1 Maja.

 

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ujazd.

 

 

§ 3.

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie internetowej BIP Urzędu.

 

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom