Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 153 500,00 zł

Urząd Miejski – Obsługa Rady MiejskiejDział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 500,00 zł.Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł fundusz sołecki –Olszowa – 3 500,00 zł

Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 150 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 150 000,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł § 4590. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 153 500,00 zł

Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 3 500,00 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 3 500,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł fundusz sołecki –Olszowa – 3 500,00 zł

Urząd Miejski – Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 150 000,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 150 000,00 zł § 4600. Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 150 000,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom