Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-06-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 910), zarządzam co następuje:

§ 1. Unieważniam Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Miasta w Ujeździe.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom