Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695), Uchwały Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2019 r w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 13 290,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 800,00 zł 1. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 800,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 800,00 zł


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8 350,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 000,00 zł


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 5 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 100,00 zł


3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł


4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 250,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 250,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 250,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 250,00 zł


III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 40,00 zł
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 40,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 40,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40,00 zł


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 3 100,00 zł
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 3 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 100,00 zł

 

§ 2.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 13 290,00 zł I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 1 800,00 zł 1. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 800,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 1 800,00 zł


II. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 8 350,00 zł
1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 5 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 5 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5 200,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 5 200,00 zł


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 900,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 900,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 900,00 zł


3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 250,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 250,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 250,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 250,00 zł


III. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 40,00 zł
1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne w kwocie 40,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 40,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 40,00 zł


IV. Dział 855 Rodzina w kwocie 3 100,00 zł
1. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 3 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 100,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 3 100,00 zł

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom