Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020

Na podstawie Na podstawie art. 6 pkt.1 oraz art.11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) w związku z wykonaniem Uchwały nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, zarządzam co następuje:
 

§ 1.

Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Ujazd działki numer:
- 2223/12, obręb Ujazd o powierzchni 0,1087 ha,
- 2391/19, obręb Ujazd o powierzchni 0,1937 hazapisanych w księdze wieczystej nr OP1S/00052195/0, stanowiących własność Skarbu Państwa –Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Opolu.

 

 

§ 2.

Działki o których mowa w § 1 zostaną nabyte w celu realizacji zadań własnych gminy. Działki będą stanowiły uzupełnienie ciągu komunikacyjnego umożliwiającego dojazd do wszystkich wydzielonych działek pod budownictwo mieszkaniowe.

 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom