Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.158.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.
 

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 26 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 26 500,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 17 000,00 zł

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 17 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 9 500,00 zł

§ 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 9 500,00 zł

§ 2.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 26 500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 26 500,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 17 000,00 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 9 500,00 zł

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 9 500,00 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom