Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - NADZÓR - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe”

Sygnatura akt: GT.271.6.2020

 

Termin wykonania:               30.06.2022 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT*

Termin składania ofert :      12.10.2020 r. ,   godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:         12.10.2020 r. ,   godz. 12:30

Okres związania ofertą:       30 dni

 

CPV:  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

 

PDFogłoszenie o zamówieniu-21.09.2020.pdf (403,95KB)
DOCXSIWZ_ZAŁĄCZNIKI_NADZÓR_RYNEK-09.2020.docx (155,18KB)
link do strony z dokumentacją:

http://bip.ujazd.pl/3008/748/przetarg-nieograniczony-rewitalizacja-placu-1-maja-w-ujezdzie.html

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia- 05.10.2020.pdf (202,77KB)
PDFpytania i odpowiedzi-05.10.2020.pdf (662,00KB)
DOCXSIWZ_ZAŁĄCZNIKI_NADZÓR_RYNEK-zm.05.10.2020.docx (141,54KB)
PDFUMOWA- IPU-zm.05.10.2020.pdf (416,64KB)
PDFInformacja z otwarcia ofert-12.10.2020.pdf (755,95KB)
PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-29.10.2020.pdf (809,57KB)