Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY UJAZD

o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024
z perspektywą na lata 2025-2028”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Ujazdu podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”, w celu realizacji zapisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Program ochrony środowiska może wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jeśli wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W przypadku stwierdzenia przez Burmistrza Gminy Ujazd konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostanie wydane stosowne obwieszczenie w tej sprawie.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) „Program ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” zostanie poddany zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.   

Zgodnie z zapisami art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Ujazdu bez zbędnej zwłoki, będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.

 

                                                                                                                                Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                (-) Hubert Ibrom

Metryczka
 • wytworzono:
  05-10-2020
  przez: Piotr Magdziak
 • opublikowano:
  05-10-2020 13:48
  przez: Piotr Magdziak
 • zmodyfikowano:
  05-10-2020 14:15
  przez: Piotr Magdziak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 252
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl