Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.
 

§ 1.

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 817,53 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 100,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł

§ 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 100,00 złDział 852 Pomoc społeczna w kwocie 567,37 złRozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 567,37 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 567,37 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 150,16 zł Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 150,16 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 150,16 zł

§ 2.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 92,25 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 92,25 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 92,25 zł § 2010. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na kwotę 92,25 zł

§ 3.

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 10 592,25 zł

PSP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 5 400,00 zł

OPS Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 92,25 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 92,25 zł

 

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 90,40 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,85 zł

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 500,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność w kwocie 500,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł

 

§ 4.

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 11 317,53 zł

PSP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 10 000,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 10 000,00 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł

OPS Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 100,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność w kwocie 100,00 zł

 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 567,37 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 567,37 zł

 

§ 3110. Świadczenia społeczne w kwocie 556,02 zł

 

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,35 zł

Dział 855 Rodzina w kwocie 150,16 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 150,16 zł

 

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150,16 zł

 

Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 500,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 500,00 zł

 

§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Burmistrz

Hubert Ibrom