Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 26.10.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice,
  2. 5.2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,

   PDFProjekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...).pdf (417,97KB)

  3. 5.3. przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”

   PDFProjekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd II.pdf (267,58KB)

  4. 5.4. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
  5. 5.5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

  PDFInformacja o realizacji zadań oświatowych 2020.pdf (1,43MB)

 7. 7. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok przez
  1. 7.1. - Radnych,
  2. 7.2. - Pracowników samorządowych
 8. 8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 9. 9. Interpelacje i zapytania.

  PDFOdpowiedź na interpelację.pdf (123,42KB)

 10. 10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej.
 11. 11. Sprawy różne.
  12. Zakończenie posiedzenia.