Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019

Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28-01-2019

w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” i „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”

 

Na podstawie art.21 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Powołuje się doraźną komisję do spraw nadania tytułu ”Zasłużony dla Gminy Ujazd”, w poniższym składzie zgodnie z pkt 1 rozdz. II regulaminu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” i „Zasłużony dla Gminy Ujazd”:
1) Hubert Ibrom,
2) Dorota Stanek,
3) Teresa Sobota,
4) Barbara Matuszek,
5) Kamil Głowania,
6) Sandra Wewiorka.

2. Funkcję przewodniczącego komisji pełnić będzie Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom.

§ 2. Komisja działa zgodnie z regulaminem nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd i Zasłużony dla Gminy Ujazd”.
§ 3. Komisja podlega rozwiązaniu po przyjęciu bądź odrzuceniu przez Radę Miejską uchwały o nadanie tytułu: ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” lub „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 5. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd” i „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”.pdf (102,93KB)