Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019

Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 28-01-2019

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2019 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz § 71 Statutu Gminy Ujazd uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XLIX.305.2018 z dnia 18 października 2018 r. Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2019 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2019 rok.pdf (188,84KB)

DOCXZałącznik nr 1 IV.38.2019.docx (6,01KB)