Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019

Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-02-2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Ujazd a Gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez Gminę Ujazd Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Ujazd – Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Konopnickiej 2, 47 - 200 Kędzierzyn-Koźle

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2018r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między Gminą Ujazd a Gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez Gminę Ujazd i przejęcia przez Gminę Strzelce Opolskie w roku szkolnym 2018/2019, w okresie marzec – czerwiec, zadania publicznego w zakresie zapewnienia jednemu uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu w Gminie Ujazd, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na trasie Ujazd - Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Niepublicznych Szkół w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy ul. Konopnickiej 2, 47 - 200 Kędzierzyn-Koźle.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Ujazd a Gminą Strzelce Opolskie dotyczącego przekazania przez Gminę Ujazd Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego w zakre.pdf (103,76KB)