Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd

Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-03-2019

w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 400a ust. 1 pkt 21 i art.403 ust. 2, ust.4 i ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1355, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Koszty inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie gminy Ujazd mogą być dofinansowane z budżetu Gminy Ujazd, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale. § 2. Zasady udzielania i rozliczania dotacji określa "Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ujazd wymiany lub budowy źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Ujazd", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na teren.pdf (593,98KB)

DOCXZałącznik nr VI.49.2019.docx (12,49KB)

1Załącznik nr 1 VI.49.2019.1 (6,38KB)

2Załącznik nr 1 VI.49.2019.2 (6,01KB)

3Załącznik nr 1 VI.49.2019.3 (5,96KB)

4Załącznik nr 1 VI.49.2019.4 (5,76KB)

DOCXZałącznik nr 1 VI.49.2019.docx (6,38KB)

DOCXZałącznik nr 1 VI.49.2019.docx (12,43KB)

DOCXZałącznik nr 2 VI.49.2019.docx (6,01KB)

DOCXZałącznik nr 3 VI.49.2019.docx (5,96KB)

DOCXZałącznik nr 4 VI.49.2019.docx (5,76KB)