Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019

Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-03-2019

w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/213/2001 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 października 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Ujazd” oraz „Zasłużony dla Gminy Ujazd” Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Panu Karolowi Cebuli tytuł ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Ujazd”.pdf (99,12KB)