Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019

Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-04-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu

 

Na podstawie art.18, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 36 i art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. Z 2018 r. poz. 1260 i poz. 1669) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z .2018r. poz.936) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu zmienia się treść § 1 pkt 3, który otrzymuje następujące brzmienie: dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 2 640,00 złotych. ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ujeździe.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.pdf (99,97KB)