Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019

Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 20-05-2019

w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd

 

Na podstawie art. 18.ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 lutego 2002 roku Nr XLIII/238/2002, stanowiącym regulamin wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd zmienia się treść punktu 2 w rozdziale I „Postanowienia ogólne”, który otrzymuje następujące brzmienie:
2. Wyróżniani są absolwenci szkół Gminy Ujazd. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w regulaminie wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd.pdf (100,23KB)