Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.171.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-09-2020

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020r. poz. 713 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r poz. 284, 374, 568, 695,1175), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje.

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 700,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 5 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł
PSP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 700,00 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 700,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 3 000,00 zł
§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 3 000,00 zł
§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 700,00 zł Urząd Miejski – Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 5 000,00 zł § 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł
PP Ujazd Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 1 700,00 zł Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 700,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 3 000,00 zł Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 3 000,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł
Fundusz sołecki – Sieroniowice w kwocie 3 000,00 zł
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Hubert Ibrom