Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X.77.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019

Uchwała Nr X.77.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z

dnia 23-07-2019

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego

 

Na podstawie art. 10. Ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 r., poz.506) oraz art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.869) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego wprowadza się następujące zmiany: 1) zmienia się treść § 1 pkt.1, który otrzymuje następujące brzmienie:„Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Nogowczyce ul. Strzelecka” – 82.921,00 zł. 2) zmienia się treść § 1 pkt.2, który otrzymuje następujące brzmienie: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Zimna Wódka ul. Strzelecka”- 86.907,00 zł. 3) zmienia się treść § 1 pkt.3, który otrzymuje następujące brzmienie: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w m. Jaryszów ul. 1 Maja”- 10.172,00 zł. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Stanek

 

PDF   Uchwała Nr X.77.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (102,24KB)