Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019

Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29-08-2019

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506), w związku z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469, 1495) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego na kadencję od 2020 r. do 2023 r., w następującym składzie:
1) Paweł Michalski;
2) Rajmund Muskała;
3) Teresa Sobota.

2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Miejskiej w Ujeździe przed przystąpieniem do wyborów ławników do Sądu Rejonowego na kadencję od 2020 r. do 2023 r. opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.pdf (100,93KB)