Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019

Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 29-08-2019

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469, 1495) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zasięga się od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję od 2020 r. do 2023 r. w trybie art. 162 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do przesłania Komendantowi Wojewódzkiemu Policji, łącznie z uchwałą, nie zbędnych danych osobowych kandydatów, o których mowa w ust. 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf (101,53KB)