Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019

Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 23-09-2019

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11, art.40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe”, stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. § 3. Traci moc uchwała Nr XI.82.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Ujeździe.pdf (202,96KB)

DOCXZałącznik nr 1 XII.95.2019.docx (7,54KB)