Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych

BURMISTRZ UJAZDU
 
informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 września 2020 r. na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
 
wybrano ofertę złożoną przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim z siedzibą
w Opolu przy ul. M. Konopnickiej 6.
 
Wysokość dofinansowania realizacji zadania wynosi 8900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych)
 
Burmistrz Ujazdu
Hubert Ibrom
 
Ujazd, dnia 23-10-2020 r.