Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV Sesja Rady Miejskiej

Termin: 30.11.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. nadania nazwy ulicy,

   PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (146,94KB)

  2. 5.2. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiary Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024

   PDFPoprawiona uchwała w sprawie przyjęcia GPPP w rodzinie (...).pdf (36,96KB)

   PDFProgram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024.pdf (1,37MB)

  3. 5.3. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021-2027,

   PDFPoprawiona uchwała w spr. przyjęcia Strategii (...).pdf (31,68KB)

   PDFStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ujazd na lata 2021-2027.pdf (4,30MB)

  4. 5.4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Ujazd, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych,

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków OSP (...).pdf (98,21KB)

  5. 5.5. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r..pdf (301,51KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2020 r..pdf (367,82KB)

  6. 5.6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (121,79KB)

 6. 6. Przedstawienie protokołu pokontrolnego z kontroli wydatków poniesionych na promocję Gminy Ujazd w latach 2018-wrzesień 2020.
 7. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. 8. Interpelacje i zapytania.

  PDFOdpowiedzi na interpelacje.pdf (62,40KB)

 9. 9. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.
 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie posiedzenia.