Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE

Sygnatura akt: GT.271.7.2020        

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”

Etap II  - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE

 

Termin wykonania:               10.12.2021 r.

Termin składania ofert :      11.12.2020 r. ,   godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:        11.12.2020 r. ,   godz. 8:30

Okres związania ofertą:      30 dni

 

CPV:  45000000-7 – Roboty budowlane
Grupa: 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.
Klasa: 45240000-1 – Budowa obiektów inżynierii wodnej
Kategoria: 45247000-0 – Roboty w zakresie budowy tam, kanałów , kanałów irygacyjnych i akweduktów
Doprecyzowanie: 45247270-3 – Budowa zbiorników  

 

PDFogłoszenie o zamówieniu-25.11.2020.pdf (403,92KB)
DOCXSIWZ_IDW_STAW STARY UJAZD.docx (157,91KB)
XLSXzał. nr 10 do SIWZ-WZÓR- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.xlsx (74,71KB)
PDFSIWZ_IPU_STAW STARY UJAZD.pdf (1,01MB)
PDFdec.nr 461.19 pozw.na budowę.pdf (201,63KB)
PDFSTWIOR.pdf (2,18MB)
ZIPPRZEDMIAR ROBÓT.zip (2,26MB)
ZIPPROJ.WYKONAWCZY cz. 2.zip (27,41MB)
ZIPPROJ.WYKONAWCZY cz. 3.zip (25,15MB)
ZIPPROJ.WYKONAWCZY cz.1.zip (28,10MB)
ZIPPROJ.BUDOWL.cz.2.zip (42,84MB)
ZIPPROJ.BUDOWL. cz.1.zip (23,95MB)
ZIPOPERAT WODNOPRAWNY.zip (37,65MB)

Poniżej- pomocniczo przedmiar robót w wersji edytowalnej

RARprzedmiary-w.edyt..rar (32,65KB)
 

PDFpytania i odpowiedzi-04.12.2020.pdf (901,09KB)
 

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-11.12.2020.pdf (809,84KB)
 

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-BIP-17.12.2020.pdf (827,40KB)
 

Zamawiający poprawił w omyłkę pisarską i załączył korektę informacji o wyniku postępowania

PDFINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-BIP-18.02.2021 korekta.pdf (827,40KB)