Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.186.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. , poz. 688 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 listopada 2019 r. Nr XIV.111.2019 (pkt X załącznika do w/w uchwały), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie: 1 Danuta Ogaza- Sekretarz Gminy
2. Joanna Muskała - pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
3. Katarzyna Ciołczyk – pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych

§ 2. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie oceny i zaopiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych w 2020 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Hubert Ibrom