Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV Sesja Rady Miejskiej

Termin: 14.12.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. wyznaczenia aglomeracji Ujazd

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji.pdf (199,00KB)

   PDFPlan aglomeracji opis.pdf (653,08KB)

   PDFPlan_aglomeracji_Ujazd_mapa_4.0 (1).pdf (2,89MB)

  2. 5.2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2021 rok,

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2021 rok.pdf (79,74KB)

   PDFZałącznik do GPPiRPA 2021.pdf (662,63KB)

  3. 5.3. ustalenia zasad przyznania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd,

   PDFProjekt uchwały - diety sołtysów 2021.pdf (237,03KB)

   PDFUzasadnienie - diety sołtysów 2021 r..pdf (170,98KB)

  4. 5.4. zmiany Statutu Gminy Ujazd

   PDFProjekt uchwały - wykaz jednostek w statucie.pdf (200,70KB)

   PDFUzasadnienie - wykaz jednostek w statucie.pdf (164,26KB)

  5. 5.5. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (259,47KB)

   PDFUzasadnienie - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (382,96KB)

  6. 5.6. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok
  7. 5.7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Przedstawienie protokołu pokontrolnego z kontroli zadania inwestycyjnego pn. Budowa placu zabaw w Starym Ujeździe”.
 7. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. 8. Interpelacje i zapytania.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół nr XXIV z dnia 30 listopada 2020 r..pdf (311,15KB)

 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie posiedzenia.