Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 29.12.2020, g. 15:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
  2. b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2020 rok.
 6. 6. Uchwalenie budżetu Gminy Ujazd na 2021 rok.
  1. a. odczytanie projektu uchwały budżetowej,

   PDFProjekt budżetu gminy na 2021 rok.pdf (11,11MB)

  2. b. odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu,
  3. c. przedstawienie opinii i wniosków Komisji R.M.,
  4. d. dyskusja,
  5. e. głosowanie uchwały budżetowej.
 7. 7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2028.
  1. a. odczytanie projektu uchwały,

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1 014,24KB)

  2. b. odczytanie opinii RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej,
  3. c. głosowanie uchwały.
 8. 8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 9. 9. Interpelacje i zapytania.
 10. 10. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej.
 11. 11. Sprawy różne.
 12. 12. Zakończenie Sesji.