Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVII Sesja Rady Miejskiej

Termin: 25.01.2021, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (77,02KB)

  2. b. wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własności Gminy Ujazd

   PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własności Gminy Ujazd.pdf (64,79KB)

  3. c. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXV.188.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd

   PDFProjekt uchwały zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXV.188.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet (...).pdf (197,82KB)

  4. d. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi i Rozwoju wsi Niezdrowice

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice w Niezdrowicach.pdf (201,34KB)

  5. e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmianu budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf (335,56KB)

   PDFProjekt zmian wersja II.pdf (339,38KB)

   PDFuzasadnienie.pdf (411,48KB)

  6. f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (126,07KB)

  7. g. przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych w 2020 roku,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej.pdf (296,85KB)

  8. h. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2021 rok.

   PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2021 rok.pdf (63,62KB)

  9. i. rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.pdf (204,43KB)

 6. 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2020 oraz planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na 2021 rok.
 7. 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. 8. Interpelacje i zapytania.

  PDFOdp. na interpelacje Powiat.pdf (31,61KB)

 9. 9. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół nr XXVI z dnia 29 grudnia 2020 r..pdf (320,52KB)

 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie posiedzenia.