Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”

Strona archiwalna

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY UJAZD

z dnia 25 stycznia 2021 roku

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i podaję do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@ujazd.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe,  ul. Sławięcicka 19,
    47-143 Ujazd, pokój nr 11

w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 16 luty 2021 r.   

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Ujazd.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ujazd (www.bip.ujazd.pl) , na stronie głównej Urzędu Gminy Ujazd (www.ujazd.pl) lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.

PDFPOS Ujazd_2021-2024_do opiniowania.pdf (3,75MB)
PDFZałącznik graficzny 1.1_Uwarunkowania florystyczne.pdf (4,10MB)
PDFZałącznik graficzny 1.2_Uwarunkowania faunistyczne.pdf (3,57MB)
PDFZałącznik graficzny 2_Formy ochrony przyrody.pdf (4,53MB)
 

 

 

                                                                                                                                             Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                             (-) Hubert Ibrom