Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-11-2020

Na podstawie art. 238 ust. ustawy z dnia 27.08 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869,1622,1649,2020 z 2020r poz.284, 374, 568, 695, 1175) oraz uchwały Nr LII/283/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Ujazd oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
1 Radzie Miejskiej w Ujeździe

2 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ujazd 27.01.2021r Regionalna Izba Obrachunkowa
Burmistrz

Hubert Ibrom


w Opolu Uzupełnienie do objaśnień planowanej kwoty długu na koniec 2021r. w wysokości 10 068 211,79 zł. Powyższa kwota jest wynikiem planowanej kwoty długi na koniec 2020 r w wysokości 9 597 929,67 zł, powiększona o kwotę : ·planowanych kredytów i pożyczek w 2021r. w wysokości 4 833 098,30 zł ·planowanego zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego w 2020 r. w wysokości 33 051,30 zł pomniejszona o kwotę: ·planowanych rozchodów w 2021r. w wysokości 1 518 432,79 zł ·planowanych spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w 2021r. w wysokości 79 323,12 zł ·niewykonanych przychodów z tytułu planowanych kredytów i pożyczek w 2020 r. w wysokości 2 798 111,57 zł

 

PDFZalacznik1 0050.191.2020.pdf (478,56KB)

PDFZalacznik2 0050.191.2020.pdf (367,75KB)

PDFZalacznik3 0050.191.2020.pdf (284,26KB)

PDFZalacznik4 0050.191.2020.pdf (198,69KB)

PDFZalacznik5 0050.191.2020.pdf (196,99KB)

PDFZalacznik6 0050.191.2020.pdf (210,27KB)

PDFZalacznik7 0050.191.2020.pdf (548,86KB)

PDFZalacznik8 0050.191.2020.pdf (411,29KB)