Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2020 z dnia 10 lutego 2021 roku

Strona archiwalna

 

RG.6220.8.2020                                                                                                                                               Ujazd, dnia 10 luty 2021 r. 

I N F O R M A C J A

o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2020 z dnia 10 lutego 2021 roku

Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247) zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2021 roku na wniosek firmy R&M BRUK Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Roberta Respondek  z dnia 11.09.2020 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 14.09.2020 r.) wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcji wibroprasowanych elementów betonowych wraz z infrastrukturą  w miejscowości Sieroniowice, na działkach nr 220/2, 221, 222, 223, 224/2, 225 227/1, 227/2 i 229/4 obręb Sieroniowice”.

 

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w terminie podanym poniżej, w godzinach i dniach urzędowania.

                                                                                              

Okres publikacji: od 10-02-2021 r. do 25-02-2021 r.  

 

 

                                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                                          (-) Katarzyna Tomczyk