Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

Termin: 22.02.2021, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów.pdf (331,67KB)

   PDFuzasadnienie do uchwały w sprawie zasad udzielenia stypendium (...).pdf (20,43KB)

  2. b. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ujazd, gmina Ujazd

   PDFProjekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ujazd.pdf (133,68KB)

  3. c. zwolnienia z opłaty i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021

   PDFProjekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłat i zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...).pdf (157,03KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat - sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (65,31KB)

  4. d. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok,
  5. e. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Interpelacje i zapytania.

  PDFodpowiedź na interpelacje z XXVII sesji RM.pdf (91,67KB)

 7. 7. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.
 8. 8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.