Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019

Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 23-09-2019

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696) oraz art. 229 pkt.3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133) po rozpatrzeniu skargi z dnia 25.07.2019 r. Nr OG.1510.1.2019, Rada Miejska w Ujeździe uchwala co następuje:

§ 1. Skargę Nr OG.1510.1.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. na działalność Burmistrza Ujazdu w zakresie zawierania umów na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszeń n stronach BIP, uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia sprawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu.pdf (199,60KB)

DOCXZałącznik nr 1 XII.101.2019.docx (7,92KB)