Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019

Uchwała Nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 21-10-2019

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję lat 2020-2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696) w związku z art. 160 § 1 i art.161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469, 1495) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Zespołu opiniującego kandydata na ławnika i przeprowadzeniu głosowania stwierdza się wybór Pana Piotra Kołodziej na ławnika Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2020-2023. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję lat 2020-2023.pdf (103,86KB)