Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII.138.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020

Uchwała Nr XVII.138.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24-02-2020

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r.,poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 6 ust. 2 i art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.Uz 2018r. poz. 870) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Po rozpoznaniu petycji wniesionej w dniu 28.11.2019 dotyczącej interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Rada Miejska w Ujeździe uznaje się za właściwą do jej rozpatrzenia w części tj. w zakresie pkt 1, natomiast w pozostałych jej punktach tj. pkt 2-11 uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia i przekazuje petycję w tym zakresie do Sejmu, Senatu i Prezydenta RP jako pozostałych właściwych podmiotów. 2. Po rozpatrzeniu przedmiotowej petycji w zakresie pkt. 1 Rada Miejska w Ujeździe uznaje petycję za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do przekazania części petycji w zakresie pkt 2-11 zgodnie z właściwością, poinformowania osoby wnoszącej petycję o tym fakcie i o sposobie jej załatwienia w zakresie rozpatrywanym przez Radę Miejską w Ujeździe. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XVII.138.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (192,59KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII.138.2020.docx (6,66KB)