Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XVII.139.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020

Uchwała Nr XVII.139.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 24-02-2020

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (Dz.U z 2018r. poz. 870) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi załącznik do uchwały.
Po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 6 grudnia 2019 r. dotyczącej interesu publicznego w zakresie przepisów prawa miejscowego oraz poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski Rada Miejska w Ujeździe ze względu na brak takiego zadania w katalogu zadań Gminy uznaje petycje za nie zasługującą na pozytywne rozpatrzenie i tym samym nie uwzględnia petycji.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe do poinformowania osoby wnoszącej petycję o sposobie jej załatwienia. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XVII.139.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (191,31KB)

DOCXZałącznik nr 1 XVII.139.2020.docx (6,75KB)