Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX.148.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020

Uchwała Nr XIX.148.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-05-2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248, z 2020 r. poz. 374) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Ujazd na rok szkolny 2020/2021,w wysokości:
1) benzyna Pb4,71 zł;
2) olej napędowy ON4,85 zł;
3) gaz LPG2,11 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIX.148.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2020/2021.pdf (107,73KB)