Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XIX.149.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020

Uchwała Nr XIX.149.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 25-05-2020

w sprawie uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd

Na podstawie art. 18.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala regulamin wyróżniania najlepszych absolwentów szkół gminy Ujazd, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/238/2002 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół gminy Ujazd.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr XIX.149.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020 w sprawie uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd.pdf (213,61KB)

DOCXZałącznik nr 1 XIX.149.2020.docx (7,61KB)